Rao Vặt Xuân Trường - Giao Thủy - Nam Định

Page mang tính chất quảng bá mua bán sản phẩm của mọi người.
nhằm đem lại một khu giao lưu chia sẻ mua bán riêng cho các huyện trong tỉnh dễ dàng hơn.
với tất cả các mặt hàng : công nghệ , da dụng , điện tử, thương mại , quảng bá . giao lưu .......... và nhiều thứ khác nữa.
Để đăng tin vip xin mời liên hệ 0985815094