Kalmarterminal

Berättelsen om Svenska Lastbil AB, SLAB - Svelast en gång Nordens största åkeri med ca 950 bilar och ca 400 släpfordon. Det hela började 1937