Logisk Ridning: Grundkursen

Denne gurpp är ENBART för de som gått Logisk Ridning Grundkurs.Det är alltså inet lönt att be om att få gå med om du INTE gått denna kurs.