Medlemsgolf fd Jiggergolf Ystad GK

Vår verksamhetsidé
Vi vill på god golfnivå bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.
Därför vill vi utforma vår medlemsgolf fd jiggergolf så att
∗ den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll, förutsatt att den som har lägst antal slag är den bästa golfaren.